موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
برگزاری دوره اکسل
  • ​برگزاری دوره اکسل جامع ویژه داشنجویان مدیریت با تدریس مهندس عباس شکفته

    ​در این دوره تمرکز بر یادگیری توابع پرکاربرد برای نتیجه گیری های مدیریتی بود . توابعی نظیر index , sum , ifsum , ifsums و ......

    1397/09/12-22:52:17