موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
مدیریت
  • اولین نشست book review 

    در سالن اجتماعات فرهنگشهر

     توسط دکتر فیلی و دکتر ثابت برگزار شد و با استقبال خوب دانشجویان مدیریت و صنایع رو به رو شد.

    1398/02/18-17:28:35