موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
روز زن و روز وکیل
  •  

     

    دانشجویان روز ولادت با سعادت حضرت زهرا (س)  که مصادف شده بود با روز وکیل ( 7 اسفند ) را جشن گرفنتد .

    1397/12/25-10:55:19