موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
نشست انگیزشی ویژه دانشجویان حقوق
  • انجمن علمی حقوق در روز دانشجو برگزار میکند :

    نشست با محوریت  ایجاد انگیزه میان دانشجویان کارشناسی رشته حقوق و معرفی منابع  برای شرکت در آزمون های سر دفتری ، وکالت ، دفاتر خدمات قضایی ، قضاوت و ...

    با سخنرانی دکتر  آیدا مخترع و دکتر محمد جواد سامی

    زمان و مکان : 16 آذر 97 _ سالن اجتماعات فرهنگشهر

    1397/12/22-10:32:04