موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش روانشناسی
مرگ کسب و کار من است.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی
هیجان در درمان، از علم تا عمل
پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال وسواس فکری-عملی
محاط در محیط (کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی)
آنچه در مدرسه معماری آموختم
معماری طبیعی
منظر روستاهای ایران
خیال مجسم
تئوری معماری معاصر (چاپ دوم)
فلسفه و معماری
فرم در معماری (۱۰۰۱ صورت از معماری)
جنگ و معماری
تفکر معمارانه : فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز
ارزشیابی شخصیت
روش ها و فنون مشاوره(مصاحبه بالینی )
آسیب شناسی روانی دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی (جلد ۱)
آسیب شناسی روانی دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی(جلد ۲)
نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی
شیوه های تغییر رفتار
روان شناسی تربیتی(روان شناسی آموزش و یادگیری)
روان شناسی یادگیری:از نظریه تا عمل
مقدمات نوروسایکولوژی
بهداشت روانی
تغییر رفتار و رفتار درمانی:نظریه ها و روش ها
روانشناسی نابهنجاری-آسیب شناسی روانی (جلد اول)
روانشناسی فیزیولوژیک
ارتباط درمانی:چه بگوئیم و چه وقت بگوئیم
زمینه روانشناسی
نظریه های شخصیت
روانشناسی رشد
مبانی راهنمایی و مشاوره
روانشناسی احساس و ادراک
رهایی از مشکلات بین فردی
کتاب رهایی ازحواس پرتی (مزمن ) 10راه حل ساده برای نقص (توجه بزرگسالی)
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
روان شناسی بالینی فیرس
شناخت درمانی اختلالات شخصیت ، رویکرد طرح واره – محور
فنون شناخت درمانی
مقدمه ای بر کابرد SPSS در روان شناسی
مامان و معنی زندگی
شناخت درمانی
سوالاتت رو تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند
آنا فروید
کارتیمی اثربخش
تحلیل رفتار متقابل
اموزش مهارت های زندگی
کتاب تله شادمانی
موهبت روان درمانگری
مقدمه ای بر روایت درمانی
واژه نامه روانشناسی وزمینه های وابسته :فارسی به انگلیسی_انگلیسی به فارسی
روان شناسی ژنتیک2
روان شناسی کودکان استثنایی براساسdsm-5
جامع شناسی
انگیزش وهیجان
روانشناسی احساس و ادراک
فنون شناخت درمانی
رفتار درمانی شناختی
آموزش درمان شناختی_رفتاری
DSM_ اصول مصاحبه بالینی بر اساس ۶
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM.IV.TR
تئوری انتخاب
زندگی خود را طراحی کنید
کارکشته: چگونه ماهرترین و خلاق ترین کارکنانتان را رهبری کنید؟
هر روز یک قدم نزدیک‌تر
چگونه از تنهایی لذت ببریم
نظریه های مشاوره و روان درمانی
زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است
درمان اختلال دو قطبی رویکرد شناختی_ رفتاری
آنا فروید پیشگام روانکاوی کودک
تحلیل فرا نظری نظریه های روان درمانی
روان شناسی کودکان استثنایی
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز
انگیزش و هیجان
رابطه ء درمانی در درمان های شناختی رفتاری
مدیریت بدون زور و اجبار