موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
معرفی رشته

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها، ادارات و موسسات و شرکت های بازرگانی دولتی و خصوصی و همچنین آشنایی دانشجویان با کاربرد روش های علمی در مدیریت است. رشته مديريت داراي گرایش های متعددي است که شامل مديريت بازرگاني، صنعتي، دولتي، جهانگردي، بيمه، مالی، امورگمرکي و امور بانکي می باشد. مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد.

دانشجویانی که در این رشته تحصیل می کنند بر اساس قدرت تفکر و خلاقیت خویش می توانند در ایجاد محصول جدید، که مبتنی بر نیاز بازار است مزیت رقابتی فراوانی برای سازمان متبوع خود ایجاد کنند. هدف از تشکیل دوره ی مدیریت بازرگانی آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ، اداره ها ، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمتهای اداره امور تدارکات ، اداره امور کارگزینی ، اداره امور مالی ، قسمت بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.

طول دوره کارشناسی بازرگانی 4 سال است و تمامی درس های آن در 8 نیمسال ارائه و برگزار می گردد.