موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
معرفی رشته

رشته مدیرت مالی در ابتدا با توجه به تأمین و مدیریت مجوه توسط شرکت های تجاری، دولت ها و افراد مورد توجه قرار گرفت. حوزه های اصلی رشته مدیرت مالی را می توان در تأمین و مدیریت وجوه در شرکت ها، ارزشگذاری دارایی های مالی، دست اندرکاران بخش مالی و محیط مالی، ارزش گذاری و تأمین مالی دارایی های واقعی و ارزیابی ریسک و برنامه های پوشش در برابر ریسک تقسیم بندی نمود. این رشته به منظور دانش آموختگانی طراحی می گردد که بتوانند در صنعت خدمات مالی مشاغل تخصصی را به عهده بگیرند. دوره کارشناسی مدیرت مالی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص برای شرکت های دولتی و خصوصی است. تعیین ارزش دارایی های مالی و واقعی و همچنین مشتقه ها امروزه یکی از فعالیت های اصلی مدیریت مالی می باشد. در این دوره دانشجویان با تئوری های نوین مدیت مالی و کاربرد با آن آشنا می شوند. طول این دوره حداکثر 4 سال خواهد بود که شامل واحدهای نظری و عملی می باشد.

رشته مديريت مالي همانطور که از نامش پيداست به معناي استفاده مؤثر از منابع مالي براي نيل به اهداف مشخص است. به عبارت ديگر مديريت مالي يعني اداره امور مالي يک سازمان (خانواده، مؤسسه، کشور) از طريق مديريت درآمدها و هزينه ها. در این دوره دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت مالی و کاربرد ان آشنا خواهند شد. شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر اشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل اشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ویژگی های این دوره می باشد.

فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی می توانند در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارایه روشهای نوین مالی)، تامین مالی و اعتباری و ... و در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.