عنوان کتاب : مدیریت بدون زور و اجبار

مولف : دکتر ویلیام گلسر

ترجمه : دکتر علی صاحبی

ناشر : تهران ، سایه سخن 1390

ناظر چاپ : ابوذر ملکیان

نوبت چاپ : اول 1390 / پنجم 1397

شمارگان : 2000 نسخه

این کتاب شامل 11 فصل است

فهرست مطالب :

فصل 1 : دلیل نگارش این کتاب

فصل 2 : مدیریت راهبرانه همان اصطلاحات اساسی مورد نیازمان است

فصل 3 : توضیحات و تعاریف

فصل 4 : چگونه با یکدیگر رابطه برقرار کنیم؟

فصل 5 : هر انچه از ما سر میزند رفتار است همه ی رفتار های مهم ما ، انتخاب شده هستند .

فصل 6 : هر رفتاری یک رفتار کلی است ((از جزئییاتی تشکیل شده است.))

فصل 7 : دنیای کیفی یا دنیای مطلوب

فصل 8 : انچه موجب رفتار و خلاقیت ما می شود

فصل 9 : انتقاد و عیب جویی

فصل 10 : سازماندهی نیرو ها بدون زور و اجبار

فصل 11 : حل مشکلات از طریق مشاوره

مقدمه :

با اینکه مدیران اغلب به این صورت آموزش دیده اند که نباید با کارکنان دوستی کنند، زیرا ممکن است آنان از این دوستی سو استفاده نمایند، ولی بیشتر مدیران دریافته اند اگر رفتاری دوستانه داشته باشند راحت تر می توانند کارکنان را به سخت کوشی و انجام کار با کیفیت بهتر تشویق کنند