عنوان کتاب :  روان شناسی کودکان استثنایی

مترجم و مولف : مهدی گنجی

ویراستار : دکتر حمزه گنجی

ویراست : دوم

بر اساس  DSM-5

مصحح : سعید کماسی

نوبت و تاریخ چاپ : هفتم پاییز 1397

چاپ و صحافی : طیف نگار

نشر : تهران ،ساوالان 1394

تعداد صفحات : 416

تیراژ : 1000 نسخه

این کتاب شامل 13 فصل است

فهرست مطالب

فصل اول : تعریف کودک استثنایی

فصل دوم : کودکان استثنایی و سازمان های دولتی

فصل سوم : مداخلهء زودهنگام

فصل چهارم : کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

فصل پنجم : کودکان مبتلا به معلولیت ذهنی

فصل ششم : کودکان مبتلا به اختلالات هیجانی و رفتاری

فصل هفتم : کودکان مبتلا به اختلالات گفتاری و زبانی

فصل هشتم :  کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

فصل نهم : کودکان تیزهوش

فصل دهم : کودکان ناشنوا و کم شنوا

فصل یازدهم : کودکان نابینا و کم بینا

فصل دوازدهم : کودکان مبتلا به معلولیت های چند گانه و شدید

فصل سیزدهم : کودکان مبتلا به معلولیت های جسمی و مشکلات فیزیکی

مقدمه

اصطلاح کودک استثنایی هم کودکانی را که اختلالات رشدی دارند و هم کودکانی را که توانایی های بسیار بالا دارند در بر میگیرد .

کودک استثنایی کودکی است که از کودکان عادی یا متوسط از چند لحاظ تفاوت دارد : 1. توانایی های ذهنی ، 2. توانایی های حسی ، 3. توانایی های ارتباطی ، 4. رشد رفتاری و هیجانی ، 5. ویژگی های  جسمی . این تفاوت ها باید در حدی باشند که فعالیت های مدرسه نیاز به تغییر داشته باشد یا خدمات اموزشی ویژه ارائه شود تا کودک بتواند توانایی های منحصر به فرد خود را رشد دهد .