نویسنده :مولتون سارکیس

شهرام حاجی رضایی ،زهرا شجاعی

انتشارات ارجمند

برای همه  ما جا گذاشتن کلید ها، قطع کردن صحبت های دیگران ،فراموشکاری ،برنامه ریزی غلط و...گاهی اتفاق می افتد .اما افرادی که اختلال نقص توجه در بزرگسالی در ان تشخیص داده شده است این اتفاقات را به صورت مکرر تجربه می کنند . این کتاب کمک شایانی به داشتن یک برنامه ریزی درست در زندگی ، توجه به همه ی ابعاد سلامت ،انتخاب شغل مناسب ، مدیریت زمان ،توسعه ی روابط اجتماعی می کند .این کتاب را از دست ندهید.