درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

اثر متیو مک کی ،پاتریک فنینگ ،آویگیل لیوف ،میشل اسکین

ترجمه ی دکتر حسن حمید پور،آنی میناس میرزابیگ ،

مشکلات بین فردی باعث کاهش رضایت از زندگی و ناکارامد بودن در زندگی فردی و اجتماعی می شود.این کتاب با معرفی انواع الگو های غلط فکری ،خاستگاه مشکلات بین فردی و تشخیص آن ها کمک بسیاری به فرد برای درک خویشتن واقعی میکند .همچنین با انجام تمرین های داده شده در این کتاب می توانید در رفتار های خود تغییرات محسوسی ایجاد کنید.